ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΘΕ: Οι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές εκροές €313 δισ. τον Μάρτιο

12:48 - 27 Μαϊ 2020 | Αναλύσεις
Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) δημοσιεύει το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει η EFAMA για την αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη με στατιστικά στοιχεία Μαρτίου 2020.

Το ενημερωτικό δελτίο καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή άνω του 98% της Ευρωπαϊκής αγοράς των συλλογικών επενδύσεων.

Οι κύριες εξελίξεις του Μαρτίου 2020 συνοψίζονται ως εξής:

  • Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και οι Ο.Ε.Ε. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων), κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους €306 δισ., από €42 δισ. εισροές το Φεβρουάριο.
  • Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εκροές €313 δισ., από €25 δισ. εισροές τον προηγούμενο μήνα.
  • Οι μακροπρόθεσμοι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (σ.σ. όλες οι κατηγορίες πλην Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές εκροές €268 δισ., από €29 δισ. εισροές το Φεβρουάριο.
  1. Οι Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους €60 δισ., από €4 δισ. το Φεβρουάριο.
  2. Οι Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν εκροές ύψους €155 δισ., από €25 δισ. εισροές τον προηγούμενο μήνα.
  3. Οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εκροές €44 δισ., από €8 δισ. εισροές το Φεβρουάριο.
  • Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εκροές €45 δισ., από €4 δισ. εκροές το Φεβρουάριο.
  • Οι Ο.Ε.Ε. κατέγραψαν εισροές ύψους €7 δισ. το Μάρτιο, από €17 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Το συνολικό ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 10,2% στα €15.732 δισ.

«Όσον αφορά τους Ο.Ε.Ε., δύο παρατηρήσεις είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες:

i) οι Ο.Ε.Ε. συνέχισαν να καταγράφουν καθαρές εισροές το Μάρτιο και

ii) η μείωση του καθαρού ενεργητικού των Ο.Ε.Ε. ήταν χαμηλότερη από ό,τι για τους ΟΣΕΚΑ (6,8% σε σύγκριση με 12,3%)».

sovifsodf

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.