ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΧΑΕ: Μικτό μέρισμα €0,07/μετοχή- Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής

20:29 - 29 Μαϊ 2020 | Αναλύσεις
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ ενέκρινε σήμερα, 29 Μαΐου 2020, μέρισμα για τη χρήση 2019, το οποίο ανέρχεται σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0035 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,0665 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 (αποκοπή Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.