ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τέλος εποχής στο Χ.Α. για Σελόντα, Νηρέα και Καράτζη Κύριο

10:00 - 12 Ιουν 2020 | Αναλύσεις
Διαγράφονται από το χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της Σελόντα, της Νηρεύς και της Καράτζη. Ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών των τριών εταιρειών έχει οριστεί η 12η Ιουνίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 881η/27.5.2020 συνεδρίασή του είχε εγκρίνει τα εξής:

  • Το αίτημα της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Το αίτημα της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Το αίτημα της εταιρίας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις ιχθυοκαλλιέργειες Σελόντα και Νηρεύς κατατέθηκε από την Andromeda στα τέλη Δεκεμβρίου και η περίοδος αποδοχής ολοκληρώθηκε στις 22 Απριλίου 2020. Το προσφερόμενο τίμημα ανήλθε σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή στην Σελόντα και 0,23 ευρώ ανά μετοχή στην Νηρεύς.

Οι εταιρείες Νηρεύς και Σελόντα είναι οι πρώτες στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο μέσα στη δεκαετία του 1990. Ειδικότερα, η Σελόντα πραγματοποίησε παγκόσμια πρωτιά στον κλάδο εισερχόμενη σε χρηματιστηριακή αγορά το 1994. Ακολούθησε η Νηρεύς το 1995.

Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την Καράτζη είχε υποβληθεί από την ΑΝΤΚΑΡ τον Ιανουάριο και η περίοδος αποδοχής έληξε στις 14 Απριλίου 2020. Το προσφερόμενο τίμημα ανήλθε στα 10 ευρώ ανά μετοχή.

Χαρά Κάνδηλα

Τελευταία τροποποίηση στις 23:07 - 11 Ιουν 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.