ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda

08:03 - 17 Ιουλ 2020 | Αναλύσεις
Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η Δημόσια Προσφορά του ομολόγου ύψους έως 320 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Lamda Development με το εύρος της απόδοσης να κυμαίνεται μεταξύ 3,40% - 3,80%.

Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση έως 320.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% (224.000 ομολογίες) σε ειδικούς επενδυτές και 30% (96.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ ενώ η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου του Ελληνικού καθώς και άλλων μικρότερων επενδύσεων της εταιρείας, και ένα μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, ποσό 81 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί άμεσα για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθως, εντός διετίας θα διατεθούν:

* 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.

* 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά

Τέλος, εντός τριετίας 43,8 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda και 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων

Η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Τράπεζα Eurobank και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι οι Τράπεζα Eurobank, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROXX Χρηματιστηριακή, ALPHA BANK και Εθνική Τράπεζα.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.