ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Newsphone: Αποχή της ΑΝΚΟΣΤΑΡ από αγορές μετοχών έως τις 9/9

18:23 - 07 Αυγ 2020 | Αναλύσεις
Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ θα απέχει από αγορές μετοχών της Newsphone για το διάστημα από 09/08/2020 μέχρι την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2020 από την Εταιρεία, ήτοι μέχρι τις 09/09/2020.

Πιο αναλυτικά, η εταιρική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η εταιρεία Newsphone γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την ΑΝΚΟΣΤΑΡ και ενόψει της έναρξης της περιόδου κατά την οποία απαγορεύονται, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, οι συναλλαγές σε μετοχές της εταιρείας από τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα καθώς και τα πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με αυτά, θα απέχει από αγορές μετοχών της εισηγμένης για το διάστημα από 09/08/2020 μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου 2020 που έχει προγραμματιστεί για τις 09/09/2020. 

Μετά την εν λόγω ανακοίνωση, θα επανεκκινήσει τις αγορές μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 24/06/2020 Ανακοίνωση Υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.