ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Medicon: Εγκρίθηκαν διεύρυνση σκοπού και τροποποίηση του καταστατικού

12:51 - 26 Αυγ 2020 | Αναλύσεις
Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού ενέκρινε κατά πλειοψηφία (83,7016%) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MEDICON HELLAS την Τετάρτη.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί του θέματος της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Αυγούστου 2020, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.699.291 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,7016% του συνόλου των (4.419.616) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

1] Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία (83,7016%) τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο  και τον  Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Δημοτσάντο, ώστε καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.699.291

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 83,7016%

Έγκυρα: 3.699.291

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.699.291 (83,7016%)

Κατά: 0 (0,00%)         

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.