ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

MLS: Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου το πόρισμα της Deloitte

12:58 - 26 Αυγ 2020 | Αναλύσεις
Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2020 αναμένεται η παράδοση στο Διοικητικό Συμβούλιο του πορίσματος από τον Ειδικό Έλεγχο που έχει ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte Business Solutions.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. ανακοινώνει ο Ειδικός Έλεγχος που έχει ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte Business Solutions A.E. προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της  χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και το πόρισμα του παραδοθεί προς την Διοίκηση της Εταιρείας, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2020, οπότε και θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, αναμένεται να δημοσιευτούν 4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte και την παράδοση της έκθεσης στη Διοίκηση της Εταιρείας, χρόνος που απαιτείται από τους ορκωτούς ελεγκτές για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.