ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Intracom: Αύξηση 7,5% στις πωλήσεις το εννεάμηνο

12:06 - 30 Νοε 2021 | Αναλύσεις
H Intracom Holdings ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο του 2021 και συνολικά για το εννεάμηνο του ίδιου έτους.

Οι Ενοποιημένες πωλήσεις 9M 2021 διαμορφώθηκαν στα € 336,1 εκατ., έναντι πωλήσεων € 312,6 εκατ. το 9Μ 2020. Τα EBITDA στα € 10,5 εκατ., έναντι € 9,6 εκατ. στο 9Μ 2020. Επίσης, τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη του Q3 2021, σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, οι καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης νέων κατασκευαστικών έργων, καθώς και οι χαμηλοί ρυθμοί δημοπράτησης νέων έργων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, συνέχισαν να επηρεάζουν τα βασικά μεγέθη του Ομίλου και κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2021, μέσω της επίδρασης στην κατασκευαστική του δραστηριότητα. Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, μετριάζοντας τις μέχρι σήμερα απώλειες. Η τεχνολογική δραστηριότητα του Ομίλου, μέσω της Intracom Defense και Intrasoft International, δεν υφίσταται επίδραση λόγω της πανδημίας.

Σε αποτέλεσμα των παραπάνω, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 336,1 εκατ. έναντι €312,6 εκατ. το εννεάμηνο 2020, και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 10,5 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών, δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της Ιntrakat, ενώ αναμένεται να έχουν περιορισμένη μόνο επίδραση στα περιθώρια της Intracom Defense. Η απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων μέσω προγραμμάτων ΣΕΣ και του Ταμείου Ανάπτυξης, όπως επίσης και η θέσπιση διαδικασίας αναθεώρησης τιμών έργων, αναμένεται να βελτιώσουν άμεσα τους όρους παραγωγής των έργων που εκτελούνται και την αντίστοιχη κερδοφορία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά το Q3 2021 ανήλθε σε €201 εκατ. μειωμένος κατά € 3,9 εκατ. Στις 30/9/2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της Intrasoft International ανερχόταν σε €875 εκατ., της Intracom Defense σε €95 εκατ. και της Intrakat σε €419 εκατ., ενώ έως σήμερα ο Όμιλος Intrakat έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους €382 εκατ. για τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.