ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποκομίζοντας επιχειρηματική αξία από τις κοινωνικές τεχνολογίες

00:04 - 04 Δεκ 2012
Οι κοινωνικές τεχνολογίες, στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα της ύπαρξής τους, ευνοήθηκαν από τους καταναλωτές ταχύτερα από τις προηγούμενες τεχνολογίες. Χρειάστηκαν 13 χρόνια για να φτάσει η εμπορική τηλεόραση σε 50 εκατομμύρια νοικοκυριά και τρία χρόνια να γράψουν τον πεντηοστό εκατομμυριοστό συνδρομητή τους οι πάροχοι υπηρεσιών του Διαδικτύου. Το Facebook έφτασε στο απίστευτο σημείο των 50 εκατομμυρίων χρηστών μέσα σε μόλις ένα χρόνο και το Twitter σε εννέα μήνες. Σαρωτικές πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές συνοδεύουν αυτόν τον επιταχυνόμενο ρυθμό υιοθέτησης των κοινωνικών τεχνολογιών από τους καταναλωτές όλου του κόσμου.

Οι εταιρείες, επίσης, έχουν υιοθετήσει αυτές τις τεχνολογίες, αλλά τους έχει αποφέρει μόνο ένα μικρό μέρος της δυνητικής αξίας που μπορούν οι κοινωνικές τεχνολογίες να δημιουργήσουν γι αυτές. Μια σε βάθος ανάλυση τεσσάρων τομέων της αγοράς, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% των παγκόσμιων πωλήσεων, δείχνει ότι οι κοινωνικές πλατφόρμες μπορούν να αποδώσουν από 900 δισεκατομμύρια δολάρια έως 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο σε αυτούς τους τομείς. Τα δύο τρίτα αυτής της ευκαιρίας δημιουργίας αξίας, αφορούν στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας εντός των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ τους. Συχνά, αυτές οι βελτιώσεις πάνε πολύ μακρύτερα από τις περιοχές στις οποίες πολλές εταιρείες επικεντρώνονται στις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους στα social media: τη σύνδεση με τους καταναλωτές, τη δημιουργία ιδεών για το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη προϊόντων και τέλος, την παροχή εξυπηρέτησης στους πελάτες.

Από τότε που τα «κοινωνικά» χαρακτηριστικά μπορεί να προστεθούν σε σχεδόν οποιαδήποτε ψηφιακή εφαρμογή που περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων, το εύρος των χρήσεων είναι τεράστιο και οι μετρήσεις αντιστοίχως. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση. Έτσι, στην McKinsey, μελέτησαν αρκετές εκατοντάδες περιπτώσεις οργανισμών σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, εξέτασαν τις μορφές των εργασιών της γνώσης εντός των οργανισμών, χρησιμοποιώντας στοιχεία που προέκυψαν από πολλά χρόνια ερευνών, με τη συμμετοχή χιλιάδων στελεχών παγκοσμίως, σχετικά με τους τρόπους που οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις κοινωνικές τεχνολογίες.

Η ανάλυσή των επιτυχημένων χρήσεων που έκανε η McKinsey, χρησίμευσε ως βάση για τη μοντελοποίηση πιθανών βελτιώσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν κάποια «επιφυλακτικά» συναισθήματα γύρω από τις κοινωνικές τεχνολογίες, ιδιαίτερα μετά από την απογοητευτική δραστηριότητα αρκετών εταιρειών στις αγορές κεφαλαίων. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σήμερα μόνο το 5% του συνόλου της επικοινωνίας των εταιριών εμφανίζεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι ψηφιακές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις μπορεί τελικά να γίνουν «κοινωνικές», ενώ οι θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν φυσική εργασία και επεξεργασία συναλλαγών μειώνονται σε όλο τον κόσμο, προς όφελος των εργασιών που. απαιτούν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις με άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητη κρίση, καθώς και ανάλυση πληροφοριών. Ως εκ τούτου, οι μελετητές της McKinsey θεωρούν ότι οι κοινωνικές τεχνολογίες προορίζονται να παίξουν έναν πολύ μεγαλύτερο ρόλο, όχι μόνο στις μεμονωμένες αλληλεπιδράσεις, αλλά και στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης των ίδιων των επιχειρήσεων. 

Δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι η χρήση κοινωνικών τεχνολογιών για τη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας εντός και μεταξύ των εταιρειών, θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα των αλληλεπιδρόντων εργαζομένων κατά 20% έως 25%. Αυτό το δραστικό όφελος προκύπτει χάρη στις αλλαγές του τρόπου που οι εργαζόμενοι επικοινωνούν. Αντί να χρησιμοποιούν κανάλια που έχουν σχεδιαστεί για την επικοινωνία ενός-προς-έναν, όπως e-mail και τηλεφωνήματα, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας πολλών προς πολλούς.

Σύμφωνα με την έρευνα της McKinsey οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν συνήθως για αλληλεπίδραση το 28% του χρόνου τους κάθε μέρα (13 ώρες την εβδομάδα), έτσι ώστε να διαβάσουν, να γράψουν και να ανταποκριθούν στα e-mails τους. Ένα τεράστιο ποσοστό των πολύτιμων γνώσεων κάθε εταιρείας είναι «κλειδωμένο» σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Όσο περισσότερο οι εταιρείες υιοθετούν κοινωνικές πλατφόρμες, τόσο η επικοινωνία γίνεται μια νέα μορφή περιεχομένου, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρησιακές πληροφορίες μπορούν να γίνουν εύκολα προσβάσιμες και αναζητήσιμες, αντί να μένουν στο «σκοτεινό κουτί» της εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Οι εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να βρουν τη γνώση στην οργάνωσή τους πιο εύκολα και να προσδιορίσουν τους εμπειρογνώμονες σχετικά με διάφορα θέματα, δεδομένης της εμπειρίας που συνεπάγεται από τα μοντέλα κοινωνικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. Εκτιμάται ότι το 25% έως 30% του συνολικού χρόνου για e-mail, θα μπορούσε να αναδιαμορφωθεί αν το προεπιλεγμένο κανάλι επικοινωνίας είχε μετατοπιστεί σε κοινωνικές πλατφόρμες.

Οι εταιρείες, επίσης, θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα ακόμα μεγαλύτερου μέρους της ημέρας των εργαζομένων της γνώσης, σχεδόν 20%, δεδομένου ότι τόσος είναι ο χρόνος που οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν για την αναζήτηση γνώσης και τη συλλογή πληροφοριών. Η πλήρης εκμετάλλευση του δυναμικού αυτών των τεχνολογιών για τη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας όμως, θα απαιτήσει οργανωτικές αλλαγές και νέες προσεγγίσεις διοίκησης, για τις οποίες θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να εφαρμοστούν.

Προσθέτοντας επιχειρηματικά οφέλη

Εκτός από αυτές τις ευκαιρίες βελτίωσης της παραγωγικότητας από την αποτελεσματικότερη συνεργασία, οι κοινωνικές τεχνολογίες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα οφελών για τις επιχειρήσεις και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του καταναλωτικού μάρκετινγκ (για παράδειγμα σε κλάδους όπως τα συσκευασμένα καταναλωτικά αγαθά και τα αυτοκίνητα), την εξυπηρέτηση πελατών, ακόμα και την ανίχνευση της απάτης σε τομείς όπως είναι η ασφάλιση. Για να κατανοήσουμε πλήρως τα οφέλη που προκύπτουν από τις δυνατότητες των social media σε μια εταιρεία η McKinsey εξέτασε τέσσερις κύριους τομείς: συσκευασμένα καταναλωτικά αγαθά (CPG), προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, επαγγελματικές υπηρεσίες, και οικονομικές υπηρεσίες για καταναλωτές. Σε κάθε τομέα, ποσοτικοποιείται η δυνητική αξία σε πέντε λειτουργικές περιοχές: Έρευνα & Ανάπτυξη, operations και διανομή, μάρκετινγκ και πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών & επιχειρήσεων καθώς και τις χρήσεις που αφορούν την επιχείρηση και τις λειτουργίες της.

Θα δούμε στο επόμενο άρθρο τους τομείς αυτούς έναν προς έναν.

Τελευταία τροποποίηση στις 15:22 - 04 Δεκ 2012
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.