ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 850 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

11:53 - 19 Ιαν 2010 | Ανακοινώσεις

Η LAMDA Development προέβη την 18.1.2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 850 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,31 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.215,07 ευρώ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.