ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 100 ιδίων μετοχών από Ελτράκ

10:30 - 20 Ιαν 2010 | Ανακοινώσεις

Η Ελτράκ στις 19.01.2010 προέβη σε αγορά 100 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,83 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.