ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορές μετοχών στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

12:23 - 20 Μαϊ 2010 | Ανακοινώσεις

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προέβη την 19/5/10 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 10.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2223 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 44.335 ευρώ. Επίσης την ίδια ημέρα ο μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Κάμπας, προέβη σε αγορά 5.000 μετοχών συνολικής αξίας 21.120 ευρώ. Τέλος ο μέτοχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη σε αγορά 5.000 μετοχών συνολικής αξίας 21.120 ευρώ

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.