ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 200 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

10:43 - 02 Ιουλ 2010 | Ανακοινώσεις

Η LAMDA Development προέβη την 1.7.2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας  739 ευρώ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.