ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιτροπή Ελέγχου στην ΕΥΔΑΠ

14:52 - 16 Ιουλ 2010 | Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. σε συνεδρίασή του στις 14 Ιουλίου 2010, αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Αντώνιο Αντωνόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής, Διονύσιο Ασημακόπουλο και Χρήστο Μηστριώτη, Γραμματέα της Επιτροπής. 

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.