ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι αποφάσισε η έκτακτη γ.σ. της ΔΙΧΘ

15:49 - 23 Ιουλ 2010 | Ανακοινώσεις
Η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 23 Ιουλίου 2010 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 13 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 16.505.930 επί του συνόλου 24.326.250 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 67,85% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1o: Ενέκρινε με ποσοστό 92,39% την τροποποίηση των άρθρων 10 - "Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου" και 13 -"Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού" του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 2o: Δεν υπήρχαν άλλα θέματα.
Τελευταία τροποποίηση στις 18:11 - 23 Ιουλ 2010
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.