ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 1.400 ιδίων μετοχών από Profile

11:58 - 14 Σεπ 2010 | Ανακοινώσεις

Η Profile προέβη στις 13/09/2010 σε αγορά 1.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,57 ευρώ ανά μετοχή, μετοχές συνολικής αξίας 798,00 ευρώ. Η Εταιρία κατέχει συνολικά 391.672 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,21% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.