ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 150 ιδίων μετοχών από Ελτράκ

10:00 - 15 Σεπ 2010 | Ανακοινώσεις

Η Ελτράκ στις 14.09.2010 προέβη σε αγορά 150 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,58 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.