ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Olympic Catering: Ζητά διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α.

13:58 - 26 Νοε 2012 | Ανακοινώσεις
Αίτημα για διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. κατέθεσε η Olylmpic Catering στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στις 10 Οκτωβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας αποφάσισε με πλειοψηφία 98,79% την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα η εταιρεία αναφέρει στην εταιρεία της: «Η εταιρεία «Olympic Catering A.E.» (εφεξής «η Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σε σχέση με τις ενέργειές της για την διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο: Στις 10 Οκτωβρίου 2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε με πλειοψηφία 98,79% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005, προς διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υποβολή του ως άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων σχετικών διαδικαστικών πράξεων. Ακολούθως, στις 8 Νοεμβρίου 2012 η Εταιρεία, δια των ειδικώς εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, κατέθεσε το αίτημα για διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς».

Τελευταία τροποποίηση στις 11:11 - 27 Νοε 2012
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.