ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δελτίο ενημέρωσης αγοράς αξιών 12/12/2019

18:10 - 11 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΛΑΜΔΑΔ - GRX245003033) της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 16/12/2019.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Α.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 861/11.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS279003008) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Τελευταία τροποποίηση στις 18:36 - 11 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.