ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά ιδίων μετοχών

13:01 - 13 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 12/12/2019, αγόρασε 3.700 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,7400 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.546,90 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 194.129 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,7058% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Τελευταία τροποποίηση στις 13:33 - 13 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.