ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

11:48 - 27 Μαρ 2008 | Ανακοινώσεις
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει με βάση τον Ελληνικό Νόμο 3556/2007, την Απόφαση 1/434/3.7.2007, την Εγκύκλιο 33 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κυπριακό Νόμο 190(Ι)/2007, ότι στις 26/03/2008 ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, προέβη στην αγορά 25.000 μετοχών της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας ευρώ 129.250,00.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.