ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποτελέσματα Χρήσης 2007 της ΣΙΔΜΑ ΑΕ

18:30 - 27 Μαρ 2008 | Ανακοινώσεις
Σημαντική αύξηση σημείωσε ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ, που μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 250 εκατομμύρια ευρώ
Σημαντική αύξηση σημείωσε ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο οποίος ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν και οι πωλήσεις της θυγατρικής στη Ρουμανία, η οποία ενοποιείται με καθαρά θέση, τότε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 269 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό των πωλήσεων του Ομίλου από αγορές εκτός Ελλάδας ανήλθε το 2007 στο 16%, από το 10% το 2006.
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 178 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 157 εκατομμυρίων ευρώ το 2006, ενώ οι πωλήσεις αντιπροσωπείας αυξήθηκαν από 67 εκατομμύρια ευρώ το 2006, σε 74 εκατομμυρίων ευρώ το 2007 .
H Θυγατρική Πανέλκο αύξησε τον κύκλο εργασιών της, από 23 εκατομμύρια ευρώ το 2006 σε 27 εκατομμύρια ευρώ το 2007. Ο κύκλος εργασιών της SID-PAC Steel and Construction Products S.R.L στη Ρουμανία κυμάνθηκε στα 18 εκατομμύρια ευρώ το 2007, από τα 8 εκατομμύρια ευρώ το 2006, ενώ η SID ? PAC BULGARIA αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 4 εκατομμύρια ευρώ το 2006, στα 14 εκατομμύρια ευρώ το 2007.
Το 2007 χαρακτηρίστηκε από την σημαντική πτώση των τιμών του χάλυβα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αποτέλεσμα ήταν τα περιθώρια μικτού κέρδους του Ομίλου να συρρικνωθούν από 15,8% το 2006 σε 11,5% το 2007. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην μείωση τόσο των κερδών προ φόρων όσο και των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.
Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 20,4 εκατομμύρια ευρώ το 2007, από 24,8 εκατομμύρια ευρώ το 2006. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατομμύρια ευρώ το 2007, από 12,4 εκατομμύρια ευρώ το 2006. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκατομμύρια ευρώ από 8,8 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ποσό ίσο με 1,9 εκατομμύρια ευρώ δεν αφορούσε τη χρήση του 2007 αλλά φόρους που επεστράφησαν λόγω αφορολόγητων αποθεματικών. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18.VII.2007 έκρινε ότι τα αφορολόγητα αποθεματικά των οικονομικών ετών 2004 & 2005, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 του ν.3220/2004, συνιστούν κρατική ενίσχυση και πρέπει να ανακτηθούν. Ως εκ τούτου, μη λαμβάνοντας υπόψη τον επιπλέον αυτό φόρο, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση από 18 εκατομμύρια ευρώ σε 14 εκατομμύρια ευρώ.
Σε επίπεδο εταιρείας, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ το 2007 από 10,2 εκατομμύρια ευρώ το 2006. Τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων, μη λαμβάνοντας υπόψη τον επιπλέον φόρο των αφορολόγητων αποθεματικών, διαμορφώθηκαν σε 4,3 εκατομμύρια ευρώ, από 7,3 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 14,3 εκατομμύρια ευρώ από 9,4 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2007 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για την Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε., καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λειτουργία των τριών νέων κέντρων επεξεργασίας χάλυβα στα Οινόφυτα, στη Σόφια και στο Βουκουρέστι συνολικής καλυμμένης έκτασης μεγαλύτερης από 20.000 τ.μ.. Η Εταιρεία προσδοκά ότι η επένδυση στα Οινόφυτα θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η αύξηση της μεταποιητικής της δραστηριότητας με την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων για την επεξεργασία νέων προϊόντων και η εξοικονόμηση, κατά το 2009, του κόστους των ενοικίων, που δαπανά για τις εγκαταστάσεις της Π. Ράλλη. Επιπλέον, οι επενδύσεις στο εξωτερικό θα αποτελέσουν το όχημα για την περαιτέρω εξάπλωση της εταιρείας στα Βαλκάνια και τη γενικότερη ανάπτυξή της εκτός συνόρων.
Τα αποτελέσματα της χρήσεως 2007 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες EXPRESS και ΒΗΜΑ την Παρασκευή 28.03.2008.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.