ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ευρωκοινοβούλιο: Γενική απροθυμία για την καταπολέμηση «ξεπλύματος χρήματος» στην ΕΕ!

11:25 - 20 Σεπ 2019 | Ειδήσεις
Πολλές δυσάρεστες αλήθειες περιλαμβάνει το Ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, που εγκρίθηκε χθες το βράδυ, με 530 ψήφους έναντι 14 και 104 αποχές, για την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ, στον τομέα της καταπολέμησης «ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες»!

Κατ’ αρχήν στο Ψήφισμα αποκαλύπτεται ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες για παραβάσεις εναντίον της πλειοψηφίας των κρατών μελών για τη μη ορθή εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος», την στιγμή που, όπως τονίζεται, σύμφωνα με τη Europol, έως και 0,7 - 1,28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ «εντοπίστηκε να εμπλέκεται σε ύποπτες δραστηριότητες»!

Στο Ψήφισμα διαπιστώνεται ακόμη έλλειψη συνεργασίας και κακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ, τα οποία είναι τα κύρια εμπόδια για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος» και της χρηματοδότησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το Ψήφισμα,  οι κανόνες για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων χρειάζονται συντονισμένη και ταχεία εφαρμογή ενώ, παροτρύνονται τα κράτη-μέλη της ΕΕ, να εφαρμόσουν τους ήδη συμφωνημένους κανόνες στη νομοθεσία τους.

Τα μέλη του Κοινοβουλίου τονίζουν ότι η ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της τέταρτης οδηγίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (4 AMDL) ήταν τον Ιούνιο του 2017 και της «5 AMDL» είναι τον προσεχή Ιανουάριο του 2020. Παροτρύνουν έτσι τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους ήδη συμφωνημένους κανόνες στη νομοθεσία τους.

Στο κείμενο προτείνεται ότι η νομοθεσία περί «ελάχιστων προδιαγραφών» σε αυτούς τους τομείς μπορεί να είναι η κύρια αιτία της ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων και καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει, σε περίπτωση αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, αν ένας κανονισμός θα ήταν καταλληλότερος ως νομοθετικό εργαλείο από μια οδηγία.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας έχουν οι εθνικές αρχές και παροτρύνουν τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τη χρήση κατάλληλων πόρων για τις διαδικασίες ελέγχου. Χαιρετίζουν επίσης την αύξηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), η οποία είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΕΕ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το ψήφισμα υπενθυμίζει ότι τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων για εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες θα πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020 και για τα καταπιστεύματα και τα παρόμοια νομικά μορφώματα μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020, παροτρύνοντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες τους.

Στηρίζει δε τη δημιουργία μιας νέας μεθοδολογίας για τον εντοπισμό τρίτων χωρών υψηλού ρίσκου με στρατηγικές αδυναμίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη νομοθεσία και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει μια διαφανή διαδικασία με ξεκάθαρα και συγκεκριμένα κριτήρια για τις χώρες αυτές, διασφαλίζοντας το δημόσιο έλεγχο.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.