ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιες είναι οι πλουσιότερες και φτωχότερες χώρες της ΕΕ

12:04 - 02 Ιουλ 2021 | Ειδήσεις
Τα νοικοκυριά της Δανίας είναι τα πλουσιότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Το μέσο νοικοκυριό στη Δανία είχε 1,88 εκατομμύρια δανικές κορόνες (300.000 $) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Τα δεδομένα, που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη, είναι από χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι Δανοί είχαν επίσης υψηλά χρέη, με μέσο όρο τις 560.000 κορόνες της Δανίας.

Ωστόσο, πρώτοι σε χρέη, έρχονται οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου, οι οποίοι είχαν συνήθως 660.000 κορόνες της Δανίας να καλύψουν σε υποχρεώσεις.

Η Danmarks Nationalbank επεσήμανε όμως, ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων των Δανών ήταν σε τραπεζικό και ενυπόθηκο χρέος «με ασφάλεια ακινήτων (περίπου 86%)».

«Έτσι, το χρέος των Δανών αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αξία του στεγαστικού πλούτου, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον οικονομικό», εξήγησε η κεντρική τράπεζα.

Συνολικά, οι Δανοί είχαν καθαρό οικονομικό πλούτο 1,32 εκατομμύρια κορόνες Δανίας, σχεδόν τρεις φορές τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 450.000 κορόνες.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, πως ενώ αυτοί οι αριθμοί είναι ο μέσος όρος, υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των ατόμων.

Για παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα είπε ότι οι Δανοί με τα μεγαλύτερα εισοδήματα τείνουν να έχουν τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.

Η ανάλυση της κεντρικής τράπεζας έδειξε ότι ο πλούτος των Δανών αυξήθηκε ακόμη περισσότερο το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε κατά μέσο όρο 24.000 δανικές κορόνες ανά άτομο.

Τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες είχαν το δεύτερο υψηλότερο ποσό σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, με 1,58 εκατομμύρια κορόνες, με το Λουξεμβούργο να ακολουθεί (1,59 εκατομμύρια δανικές κορόνες) και τέταρτη να έρχεται η Σουηδία (1,51 δανική κορονα).

Στον αντίποδα, τα νοικοκυριά στη Ρουμανία βρέθηκαν να είναι τα φτωχότερα στην ΕΕ, με μόλις 80.000 κορόνες Δανίας σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.