ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατά 8,5% ενισχύθηκαν τα κέρδη πρώτου 3μήνου της Trastor

12:47 - 11 Μαϊ 2011 | Επιχειρήσεις
Kατά 8,5% ενισχύθηκαν τα καθαρά κέρδη της Trastor στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και διαμορφώθηκαν στα €1,38 εκατ. έναντι €1,27 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Αναλυτικότερα η πορεία των βασικών μεγεθών της εταιρείας έχει ως εξής :

- Τα συνολικά έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €1,76 εκατ. από €1,88 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,4%.

- Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 38,5%, και ανήλθαν σε €0,37 εκατ. από €0,60 εκατ. το αντίστοιχο περσυνό διάστημα. Το αποτέλεσμα οφείλεται στην εφαρμογή προγράμματος μείωσης των εξόδων.

- Τα κεφάλαια από επιχειρηματική λειτουργία (F.F.O) αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν σε €1,4 εκατ. από €1,285 εκατ., που οφείλεται ομοίως στους προαναφερθέντες λόγους.

- Η αξία των ακινήτων έχει ανέλθει σε €97,2 εκατ. (με βάση την τελευταία εκτίμηση τις 31.12.2010) έναντι € 107 εκ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 9%, ενώ τα μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας ανέρχονται στα €7 εκ.

Τα διαθέσιμα της εταιρείας στις 31-03-2011 ανήλθαν στα €8,5 εκατ.

Η εσωτερική αξία της εταιρείας (NAV) ανήλθε στα €97,5 εκατ. ή €1,78 ανά μετοχή έναντι €1,85 ανά μετοχή στις 31-12-2010.

Η μείωση αυτή οφείλεται στην καταβολή του μερίσματος της οικονομικής χρήσεως 2010 που διανεμήθηκε στις 09-03-2011.

Στηριζόμενη στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, η εταιρεία θα επιδιώξει να διατηρήσει την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα και το 2011 ώστε να συνεχίσει να δίνει στους μετόχους της υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναμένεται να εμφανιστούν, με όρους που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Εταιρία θα στοχεύσει και στην πώληση μη στρατηγικών ακινήτων με σκοπό την επανεπένδυση των εσόδων σε πιο αποδοτικά ακίνητα. Ήδη μέσα στον Απρίλιου του 2011 η εταιρεία πώλησε πρατήριο καυσίμων με ενοικιαστή την BP Hellas στη Καλαμάτα έναντι €380.000.Ταυτόχρονα η εταιρεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει πρόγραμμα μείωσης λειτουργικών εξόδων.

Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. με discount περί το 57%, και η μερισματική απόδοση ανήλθε στα 13,5%.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.