ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Vivere: Με 90,12% ο κ. Κ. Πηδαλάκης

12:15 - 11 Μαϊ 2011 | Επιχειρήσεις
Στο 90,12% από 78,246% αυξήθηκε η έμμεση συμμετοχή του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Vivere.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Goldener Limited (εφεξής «προτείνουσα»), νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Πηλαδάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Vivere (εφεξής «υπό εξαγορά εταιρεία»), στο πλαίσιο της δημοσιοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3461/2006, απόφασής της να υποβάλει Δημόσια Πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας, βάσει του άρθρου 24 Ν.3461/2006, σε συνδυασμό με την άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 51/1992 ανακοινώνει ότι:

Κατόπιν απόκτησης από την προτείνουσα, 3.908.957 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,878% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά Vivere, την 10/05/2011:

1. το ποσοστό άμεσης συμμετοχής της προτείνουσας Goldener Limited ανήλθε από 78,246%, που αντιστοιχούσε σε 25.750.434 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό 90,12%, που αντιστοιχεί 29.659.391 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εκδότριας. Η τιμή απόκτησης των 3.908.957 μετοχών ανήλθε σε 3.872.964,14€,

2. το ποσοστό έμμεσης (δια της προτείνουσας) συμμετοχής του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας αυξήθηκε από 78,246%, που αντιστοιχούσε σε 25.750.434 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε 90,12%, που αντιστοιχεί σε 29.659.391 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εκδότριας.
Τελευταία τροποποίηση στις 12:23 - 11 Μαϊ 2011
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.