ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά ιδίων από την Ελτράκ

11:02 - 05 Ιουν 2012 | Επιχειρήσεις

Η εταιρεία Ελτράκ Α.Ε. προέβη την 01/06 σε αγορά 21.000 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,71 ευρώ ανά μετοχή.

 

Η αγορά πραγματοποιήθκε μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας Alpha Finance Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.