ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι ζητούν οι εκπρόσωποι της αγοράς από τρόικα και κυβέρνηση

14:49 - 02 Οκτ 2014 | Επιχειρήσεις
Την κατάργηση της φορολόγησης του 26% που επιβαρύνει τους επαγγελματίες επενδυτές ζητεί η επενδυτική κοινότητα από το υπουργείο Οικονομικών και την τρόικα. «Που ακούστηκε ο όρος αυτός και η υποχρέωση να κρατάει βιβλία κλπ» αναφέρει χαρακτηριστικά στο Reporter στέλεχος ΑΧΕ.
Το όλο θέμα έχει τεθεί στην τρόικα κατά τη σημερινή συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη παρόντων στελεχών της αγοράς.  Στη συνάντηση μετέχουν οι κ. Σ. Λαζαρίδης (Χ.Α.), Κ. Μποτόπουλος (Ε.Κ.), Α. Μωραΐτάκης (ΣΜΕΧΑ), Αλ. Πιλάβιος (τράπεζες), Κ. Φέγγος (ΣΕΔΥΚΑ), Γ. Μαυραγάνης, όπως επίσης η κ. Β. Λαζαράκου (Ε.Κ.)
 
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι φορείς της αγοράς με επιστολή τους προς το υπουργείο Οικονομικών είχαν ζητήσει:
 
1. Την αποσύνδεση, για τα φυσικά πρόσωπα, των εσόδων από μεταβίβαση τίτλων από τη φορολογία με βάση της διατάξεις για τα επιχειρηματικά κέρδη, δηλ. τη μη εφαρμογή στους εν λόγω τίτλους του τεκμηρίου της «συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών πράξεων» και την κατάργηση της έννοιας του «επαγγελματία επενδυτή».
 
2. Τον πλήρη συμψηφισμό κερδών-ζημιών, πρώτα ανά κατηγορία τίτλων (asset class) και ακολούθως μεταξύ κατηγοριών τίτλων (across asset classes), σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών αγορών.
 
3. Την εφαρμογή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις τίτλων που αποκτώνται από 1/1/2014 και μετά (grandfathering rule), με ταυτόχρονη θέσπιση της δυνατότητας προσαρμογής των τιμών κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων, ως αποτέλεσμα των εταιρικών πράξεων (όπως split, reverse split, διανομή δωρεάν μετοχών, κ.ά.) που έχουν εκτελεστεί μέχρι τη μεταβίβασή τους. Κατ' ελάχιστον, προτείνεται οι διατάξεις του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων να εφαρμόζονται για όλους τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί από 1/1/2009 και μετά, όπως ισχύει ήδη για τις εισηγμένες μετοχές.
 
4. Τον εξορθολογισμό της φορολογίας των κατοίκων αλλοδαπής, προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνείες που μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση στην αγορά. Επισημαίνεται ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, οι κάτοικοι αλλοδαπής χωρίς μόνιμη εγκατάσταση δεν υπόκεινταισε φόρο υπεραξίας.
 
5. Την απάλειψη των αντικινήτρων του φορολογικού καθεστώτος για την έκδοση εταιρικών ομολόγων των ημεδαπών εταιρειών μέσω της εξομοίωσης της φορολογίας τόκων και υπεραξίας από εταιρικά ομόλογα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, με το αντίστοιχο των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ίσχυε μέχρι 31-12- 2013. Επισημαίνεται ότι από τη μελέτη της ΕΥ προκύπτει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν υφίστανται διαφοροποιήσεις στη φορολόγηση κρατικών και εταιρικών ομολόγων.
 

6. Την απαλλαγή από το φόρο συναλλαγών:

• των ενδοημερησίων χρηματιστηριακών συναλλαγών. Εκτιμούμε ότι το σχετικό δημοσιονομικό κόστος, περίπου 4 εκ. ευρώ, θα καλυφθεί από την αναμενόμενη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
• των συναλλαγών πώλησης που πραγματοποιούν Ειδικοί Διαπραγματευτές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης επί αλλοδαπών αξιών εισηγμένων παράλληλα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.