ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Kleemann: Στο 93,24% το ποσοστό της MCA Orbital Global Holdings

19:53 - 16 Ιαν 2017 | Επιχειρήσεις
Στο 93,24% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της KLEEMANN HELLAS ABEE ανήλθε το ποσοστό της MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD μετά την απόκτηση συνολικά 2.924.416 μετοχών στις 12/1, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Ειδικότερα, η KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρία MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν βάσει της συμφωνίας στις 19/09/16 (ήτοι κκ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου), σε συμμόρφωση με το Ν. 3556/2007 ανακοίνωσε ότι:


Η MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD (ο Προτείνων) προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

 

κλεεμαν

 

Συνέπεια των ανωτέρω, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας:


Ο Προτείνων πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων αποκτήσεων κατείχε άμεσα συνολικά 19.125.576 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 80,87% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αποκτήσεων κατέχει άμεσα 22.049.992 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 93,24% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.


Τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, (ήτοι κκ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου) πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων κινήσεων έλεγχαν έμμεσα, δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 80,87% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 19.125.576 μετοχές. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων κινήσεων ελέγχουν έμμεσα, δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 93,24% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 22.049.992 μετοχές.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.