ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Newsphone: Εγκρίθηκε η απόφαση για την απορρόφηση θυγατρικής

15:41 - 10 Αυγ 2017 | Επιχειρήσεις
Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" από την Newsphone.

Αναλυτικότερα, καταχωρήθηκε την 04-08-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ' αριθμ. 86860 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.Σημειώνεται ότι καθόσον η ως άνω απορρόφηση αφορά κατά την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, δεν θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών.

Έτσι λοιπόν δεν απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου του Ν. 3401/2005 (άρθρο 4) ούτε απαιτείται έκδοση πληροφοριακού σημειώματος κατά το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.