ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αστερίσκοι για το deal Attica- Hellenic Seaways

13:25 - 02 Απρ 2018 | Επιχειρήσεις
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 19 Απριλίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, κατά πόσον η γνωστοποιηθείσα εξαγορά της εταιρίας HELLENIC SEAWAYS από την εταιρία ATTICA στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας είναι συμβατή με τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Στην εισήγηση υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι, όπως το ότι η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ζεύγη λιμένων (οριοθέτηση σχετικής αγοράς με τη μέθοδο "Προσέλευση & Προορισμός").

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.

Η εισήγηση, πάντως, δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Θυμίζουμε πως η συμφωνία προβλέπει την εξαγορά του ποσοστού με καταβολή 78.500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ θα ακολουθήσει η απόκτηση δυο πλοίων του ομίλου Attica-Hellenic Seaways από τον όμιλο Grimaldi, καθώς αποχωρεί από την εταιρεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 14:15 - 02 Απρ 2018
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.