ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

J&P Άβαξ: Στις 14 Αυγούστου η ΓΣ για την ΑΜΚ

20:36 - 31 Ιουλ 2018 | Επιχειρήσεις
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η J&P Άβαξ στις 14 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από € 0,58 σε € 0,30 με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

2ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 20.000.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή €0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών.

3ο Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.