ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Motor Oil: Στα €106,2 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη τριμήνου Κύριο

18:30 - 28 Μαϊ 2019 | Επιχειρήσεις
Εκρηκτική άνοδο παρουσιάζουν τα καθαρά κέρδη της Motor Oil στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενισχυμένα κατά 160,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, στα 106,7 εκατ. ευρώ, από 41 εκατ. προηγουμένως.

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο α’ τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε στα 2,196 δισ. ευρώ από 2,044 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 125,5 εκατ. ευρώ από 107 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2018.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση της Εταιρίας, προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2019 την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2018 ποσού € 144.017.874 (ή ποσού € 1,30 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2018 ποσό € 38.774.043 (ή ποσό € 0,35 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ το υπόλοιπο € 0,95 ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2019. Σημειώνεται ότι βάσει του νόμου 4603/2019 τα κέρδη που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα, από το έτος 2019 και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελέστή 10%.

moh 3

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.