ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ: Χρησιμοποιήσαμε ελάχιστα δανειακά κεφάλαια κίνησης στην κρίση

08:15 - 21 Αυγ 2019 | Επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια συλλογική προσπάθεια από αμιγώς ελληνικές εταιρίες που δημιουργήθηκε στη καρδιά της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα από τη σύστασή του ελληνικού κράτους, όταν συναντήθηκαν έξι επιχειρηματίες. Είχαν τις ίδιες αγωνίες και τους φόβους όπως όλοι οι συνάδελφοι τους για πως θα επιβιώσουν απέναντι στην οικονομική λαίλαπα που έπληξε τη χώρα.

του Ανέστη Ντόκα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Reporter Μagazine Ιουλίου.

Από το 2012 που πραγματοποιή­θηκε αυτή η πρώτη συνάντηση έχουν περάσει 7 ολόκληρα χρό­νια και η πρωτοβουλία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μεγάλωσε και ως μία κοινότητα εταιριών, αγκαλιάζει σήμερα έναν συνασπισμό 57 εταιριών με 67 εργοστασιακές μονά­δες, έναν συνολικό κύκλο εργα­σιών 1,3 δισ. ευρώ και απασχολούν 5.500 εργαζομένους. Απώτερος στόχος της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» εί­ναι η δημιουργία παραγωγικού πλούτου με σκοπό την ευημερία και τη βελτίωση του βιοτικού επι­πέδου του πολίτη της χώρας μας.

Η καλοκαιρινή έκδοση του REPORTER MAGAZINE ζήτησε να μάθει από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές-επιχειρηματίες πως κατάφεραν να επιβιώσουν απέναντι στη κρίση. Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αποκαλύπτει τις μεθόδους που ακολούθησε απέναντι στη μεγαλύτερη κρίση που έζησε η χώρα.

ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ

Η εταιρία ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ κατά την δεκαετή κρίση πάγωσε μεγάλης έκτασης επενδύσεις, χρησιμοποίησε ελάχιστα δανειακά κεφάλαια κίνησης, μείωσε το κόστος παραγωγής προϊόντων, ενίσχυσε την εξωστρέφεια της, απέφυγε μεγάλες πιστώσεις στις πωλήσεις της. Φρόντισε να εκπληρώνει πλήρως τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις. Κράτησε μία αμυντική στάση ενδυνάμωσης της τα πρώτα τρία χρόνια και ξεκίνησε έπειτα με αργό ρυθμό μέρος των επενδυτικών της προγραμμάτων. Σήμερα είναι οικονομικά δυνατή με ελάχιστες δανειακές υποχρεώσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 08:17 - 21 Αυγ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.