ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Sunlight: Εκχώρησε απαίτηση έναντι του Δημοσίου στην Olympia Group

18:51 - 23 Δεκ 2019 | Επιχειρήσεις
Με ανακοίνωσή της η εταιρεία Sunlight γνωστοποίησε ότι προχώρησε σε εκχώρηση χωρίς αναγωγή, απαίτησής της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, στην συνδεδεμένη εταιρεία Olympia Group.

Το τίμημα της εν λόγω συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 8.100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ελεγκτική εταιρεία DELOITTE συνέταξε την σχετική έκθεση αποτίμησης, στην οποία βασίσθηκε και ο προσδιορισμός του παραπάνω τιμήματος. Η εν λόγω εκχώρηση έχει ως σκοπό την χρηματοδοτική αξιοποίηση της απαίτησης, θα βελτιώσει δε τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Εταιρείας κατά 480.000 ευρώ και 365.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.