ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

CNL Capital: Ομολογιακό δάνειο έως €700.000 με ιδιωτική τοποθέτηση

12:49 - 05 Φεβ 2020 | Επιχειρήσεις
Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) έως 700.000 ευρώ, διάρκειας ενός έτους και με κάλυψη μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, προχωρά η CNL Capital, εταιρεία παροχής βραχυχρόνιας ρευστότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 24 Ιανουαρίου υπεγράφη στις 4 Φεβρουαρίου Πρόγραμμα Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 700.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος ομολογιούχων ορίστηκε η CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε ενώ το προϊόν του μη εμπράγματος ασφαλισμένου, Ομολογιακού Δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

Ξεκινά εκ νέου τις αγορές ιδίων μετοχών

Η CNL Capital τονίζει σε δεύτερη ανακοίνωσή της, ότι σε εφαρμογή της από 08/05/2019 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 04/02/2020 αποφάσισε την εκ νέου εκκίνηση του Προγράμματος και την εξειδίκευση των σχετικών ορίων.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/05/2019 ενέκρινε τα ακόλουθα όρια:

  • Διάρκεια: 09/05/2019-07/05/2020
  • Όριο τιμής: 1 - 12 ευρώ
  • Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 78.450

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 04/02/2020 αποφάσισε την εξειδίκευση των παραπάνω ορίων, για το επόμενο χρονικό διάστημα, ως εξής:

  • Διάρκεια: 05/02/2020-17/02/2020
  • Όριο τιμής: 9,50 - 11,00 ευρώ
  • Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 10.000

Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, σύμφωνα με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, είτε:

1) θα διατεθούν στην συνδεδεμένη με την Εταιρεία, Διαχειρίστρια CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ή/και στο προσωπικό της, ως μέρος της ισχύουσας Αμοιβής Απόδοσης δυνάμει της από 11/06/2018 Σύμβασης Διαχείρισης, ή

2) θα διατεθούν σε τρίτους επενδυτές, ή

3) θα ακυρωθούν, κατ’ επιλογήν και κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποφασίσει κατά την ορθή κρίση του, ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σε συμμόρφωση των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.