ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανέβηκε η Ελλάδα στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας

23:00 - 15 Απρ 2015 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Βελτιωμένη η εικόνα της Ελλάδας στην κατάταξη των χωρών στον Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index (NRI), σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum “The Global Information Technology Report 2015”, που παρουσιάζει ο ΣΕΠΕ. Η συγκεκριμένη κατάταξη γίνεται με βάση τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (Πολιτικό, Κανονιστικό, Επιχειρηματικό, Καινοτομικό), Ετοιμότητα (Υποδομές, οικονομική Προσιτότητα, Δεξιότητες), Χρήση (Προσωπική, Επαγγελματική, Κυβερνητική) και Επιπτώσεις (Οικονομικές, Κοινωνικές).

Στην κορυφή της κατάταξης για το 2015, η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην 1η θέση, αφήνοντας στη 2η θέση τη Φινλανδία. Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Επτά από τις δέκα κορυφαίες χώρες στον κόσμο προέρχονται από την Ευρώπη, με την περιοχή να φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερα συνδεδεμένες και καινοτόμες οικονομίες του πλανήτη.

Η Σουηδία παραμένει στην 3η θέση, η Ολλανδία στην 4η και η Νορβηγία κρατά την 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Την πρώτη δεκάδα των χωρών συμπληρώνει η Ελβετία, που παραμένει στην 6η θέση, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ στην 7η, το Ηνωμένο Βασίλειο που ανέβηκε στην 8η θέση, το Λουξεμβούργο, στην 9η θέση και την Ιαπωνία, η οποία για το 2015 καταλαμβάνει τη 10η θέση. Η Ελλάδα έχει μία μάλλον μέτρια -διαχρονικά- πορεία όσον αφορά την υιοθέτηση της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων.

dpse 01

Πιο πρόσφορο γίνεται το έδαφος για την ψηφιακή τεχνολογία στην Ελλάδα, που κατάφερε να αναρριχηθεί κατά 6 θέσεις στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας, σε σχέση με το 2014, καταλαμβάνοντας την 66η θέση μεταξύ 143 κρατών, όταν ένα χρόνο νωρίτερα, η χώρα βρισκόταν στην 74η θέση μεταξύ 148 χωρών και το 2013 είχε λάβει την 64η ανάμεσα σε 144 κράτη ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα πέτυχε να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε σημαντικούς τομείς, όπως, για παράδειγμα, στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Επιχειρήσεις, καθώς και από το Δημόσιο., συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,1 (3,95 το 2014).

Για το 2015 σε ό,τι αφορά το “Περιβάλλον” κατατάσσεται στην 88η θέση (87η το 2014), στον άξονα “Ετοιμότητα” βρίσκεται στην 60η (63η θέση ήταν η αντίστοιχη επίδοση το 2014), ως προς τη “Χρήση” καταλαμβάνει την 63η θέση (68η το 2014) και ως προς τις “Επιπτώσεις” κατέχει την 68η (από μόλις 82η θέση το 2014).

Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει αναιμικές επιδόσεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την περαιτέρω διάχυση των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο οικονομίας. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 106η θέση στον κόσμο (μεταξύ των 143 χωρών), αν και έχει βελτιώσει την επίδοση της από το 2014, όταν βρισκόταν στην 114η θέση ως προς το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον (μεταξύ 148 χωρών).

Αργή είναι και η βελτίωση σε θέματα, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την 135η θέση στον κόσμο (146η το 2014), με τις κυβερνητικές προμήθειες τεχνολογίας, όπου η χώρα έχει επίδοση που την φέρνει στην 135η θέση στον κόσμο (141η το 2014) και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος 111η θέση (112η το 2014).

Επίσης, μεγάλη συνεχίζει να είναι η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τη διεθνή “αφρόκρεμα” των ψηφιακά ώριμων χωρών του κόσμου, καθώς, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε μια σειρά από τομείς. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση διεθνώς όσον αφορά το συνολικό αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την επίλυση μιας δικαστικής διαφοράς, με τη χώρα να κατατάσσεται - ασθμαίνοντας - στην 142η θέση. Αναφορικά δε με την Ικανότητα της Δικαιοσύνης να επιλύει διαφορές η Ελλάδα έχει μια εξίσου κακή επίδοση, καταλαμβάνοντας την 125η θέση στον κόσμο.

Επίσης, αν και σημειώνει πρόοδο, αυτή δεν είναι θεαματική σε τομείς, όπως η χρήση του Διαδικτύου μεταξύ επιχειρήσεων - Β2Β (102η από 107η το 2014), η επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ (127η το 2015 από 140η το 2014) και ο αντίκτυπος των ΤΠΕ σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα (120η το 2015 από 129η το 2014).

dpse 03

Οι αναλυτές του World Economic Forum, υπογραμμίζουν, πάντως, τη συνολική βελτίωση της εικόνας της χώρας σε ό,τι αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο Δημόσιου τομέα, σημειώνοντας ότι εμφανίζει σταθερή βελτίωση σε μια σειρά από επιμέρους σχετικούς δείκτες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 47η θέση της διεθνούς κατάταξης όσον αφορά το δείκτη “Government Online Service Index”. Επιπλέον, έχει θετική επίδοση στον τομέα των υποδομών ICT, κατακτώντας την 40η θέση μεταξύ των 143 κρατών.

Σχετικά θετικές επιδόσεις έχει η Ελλάδα σε θέματα, που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον και συγκεκριμένα τον αριθμό των διαδικασιών, που απαιτούνται για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης. Στον συγκεκριμένο τομέα, για το 2015, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 38η θέση διεθνώς (από την 34η θέση το 2014). Πάντως, όσον αφορά τον αριθμό των ημερών, που απαιτούνται για την έναρξη μιας νέας εταιρείας, η χώρα μόλις κατατάσσεται 73η.

Βελτίωση επιδόσεων εντοπίζουν οι αναλυτές του World Economic Forum και στη διείσδυση των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων στον πληθυσμό, τομέας όπου η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί στην 21ηθέση της παγκόσμιας κατάταξης το 2015 (27η το 2014).

dpse 02

Η διαχρονική πορεία της χώρας (2007-2015) αξιολογείται από στάσιμη έως πτωτική, με εξαιρέσεις, όπως το 2007, όταν η Ελλάδα είχε την καλύτερη, μέχρι σήμερα, επίδοση της, κατακτώντας την 48η θέση μεταξύ 122 χωρών (με βαθμολογία 4). Έκτοτε, οι επιδόσεις σε θέματα νέων τεχνολογιών, σύμφωνα πάντα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, εμφανίζουν μία στασιμότητα, με ελάχιστες αυξομειώσεις, που σίγουρα δεν επαρκούν, για να αποσπάσουν τη χώρα από τα κράτη με μέτρια επιτεύγματα σε ζητήματα νέων τεχνολογιών.

Η Ελλάδα διολίσθησε αρκετές θέσεις το 2008, όταν βρέθηκε στην 56η θέση, το 2009 η χώρα μας απέσπασε την 55η θέση μεταξύ 134 κρατών, το 2010 κατάφερε να κατακτήσει την 56η θέση μεταξύ 142 κρατών (με βαθμολογία 3,8), ενώ το 2011 έπεσε στην 64η, το 2012 κέρδισε ελάχιστο έδαφος και κατατάχθηκε 59η μεταξύ 142 χωρών με βαθμολογία 3,9, ενώ το 2013 “έπεσε” στην 64η, για να βρεθεί ακόμη πιο χαμηλά, στην 64η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Τελευταία τροποποίηση στις 23:18 - 15 Απρ 2015

Πολυμέσα

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.