ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Eπιδρά στην ρευστότητα του ΧΑ η αμκ της Marfin

08:54 - 20 Ιουν 2007 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Θα επαναληφθεί το φαινόμενο της Εθνικής, η οποία λόγω της αύξησης κεφαλαίου της ύψους 3 δισ. ευρώ συγκέντρωσε μεγάλο μέρος της ρευστότητας του συστήματος και στην περίπτωση της Marfin Investment Group;

Η αύξηση κεφαλαίου των 5,19 δισ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από την Ελλάδα σίγουρα θα επηρεάσει την ρευστότητα του συστήματος ωστόσο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με την περίπτωση της Εθνικής.

Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές ρευστοποιούσαν μετοχές άλλων τραπεζών και τοποθετούνταν στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής.

Η Marfin investment Group δεν είναι τράπεζα άρα δεν προσελκύει κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε άλλες ελληνικές τράπεζες αλλά επενδύσεις που προσβλέπουν στο σενάριο της δημιουργίας μιας ισχυρής εταιρία private equity ή συμμετοχών που θα επενδύει στα Βαλκάνια και την ευρύτερη Ανατολική Ευρώπη.

Σε επίπεδο θεσμικών επενδυτών ίσως υπάρξουν κάποιες ρευστοποιήσεις από υφιστάμενες θέσεις τους σε τράπεζες ή άλλες εταιρίες αλλά θα είναι ελεγχόμενες.

Ίσως η μεγαλύτερη πίεση ασκηθεί στην αγορά από τους μικρομετόχους οι οποίοι επιδιώκουν να τοποθετηθούν στην αύξηση κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση όμως οι μικρομέτοχοι δεν μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία έντονης πτωτικής τάσης στο ΧΑ αν τα θεσμικά χαρτοφυλάκια κυρίως ξένων δεν αποφασίσουν να ρευστοποιήσουν λόγω διεθνών συγκυριών.

Πάντως μπορεί η επίδραση της αύξησης κεφαλαίου της Marfin  στην αγορά να μην είναι μεγάλη ωστόσο δεν θα είναι και αμελητέα.

Η αύξηση κεφαλαίου πάντως ίσως να επηρεάσει τα σχέδια της Κυβέρνησης ώστε να πραγματοποιήσει το placement του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καθώς μεγάλο μέρος της ρευστότητας θα κατευθυνθεί προς την Marfin.

Προσοχή στις κεφαλαιοποιήσεις

Η κεφαλαιοποίηση της Marfin Inv. Group διαμορφώνεται περί τα 12,8 δις ευρώ όταν η κεφαλαιοποίηση της Eurobank ανέρχεται στα 12 δις ευρώ.
Η σημαντική αύξηση της τιμής της μετοχής της Marfin δημιουργεί στρεβλώσεις και απαιτείται προσοχή.
Το γεγονός ότι η μετοχή έχει αναρριχηθεί σε τόσο υψηλά επίπεδα καταδεικνύει το momentum της εταιρίας όμως το γεγονός ότι ενισχύθηκε η μετοχή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα προβληματίζει.

Ποιο ρεαλιστικά θεωρούνται τα επίπεδα των 10 ευρώ παρά των 15 όπου δίνονται εντολές αγοράς.


Π Λεωτσάκος

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.