ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τράπεζα Πειραιώς: Μείωση συμμετοχής στην Πειραιώς ΑΕΕΑΠ

19:04 - 19 Δεκ 2005 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι στις 16.12.2005 προχώρησε σε πώληση μετοχών της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας να μειωθεί σε 31,08% από 37,80%.
Αντίστοιχα μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.