ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Folli Follie: Αγορά ιδίων μετοχών

14:22 - 08 Ιουν 2006 | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Στην αγορά 200.000 ιδίων μετοχών (ήτοι ποσοστού 0,61% περίπου του συνόλου των μετοχών της εταιρείας), με κατώτατη τιμή αγοράς 9 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 30 ευρώ ανά μετοχή, πρόκειται να προβεί στο διάστημα από 14/6/2006 έως 14/8/2006 η Folli Follie, στο πλαίσιο της από 10/3/2006 απόφασης της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.