ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΜERMEREN: Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων μόνο με μετρητά Κύριο

09:00 - 11 Δεκ 2018 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Σε ανοδική πορεία παρέμειναν τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης βιομηχανίας μαρμάρου ΜΕΡΜEREN και το δεύτερο εξάμηνο του 2018 πιστοποιώντας την υγιή εικόνα της εταιρίας που ελέγχεται από την εταιρία μαρμάρου Παυλίδης.

Τη φετινή χρονιά η εισηγμένη εταιρία  μετέφερε το μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεών της προς την ΝΑ Ασία. Εντούτοις, συνέχισε τις συναλλαγές με σημαντικούς πελάτες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών τους κατευθύνεται σε εξαγωγές, καθώς και με την πελατεία της στην Μ.Ανατολή.

 

Μόνο μετρητά οι πωλήσεις μαρμάρων

Ακολουθώντας το δόγμα των πολυεθνικών η ιδιοκτήτρια εταιρία Παυλίδης κατάφερε τη φετινή χρονιά να ελαχιστοποιήσει  την πιστωτική έκθεση στους πελάτες της και το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων να  γίνεται στην βάση μετρητών ( άμεση εξόφληση).

 

Η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι η σημερινή οικονομική κατάσταση  της εταιρίας βρίσκεται σε καλή θέση έτσι ώστε να  αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε δύσκολες οικονομικές περιστάσεις, βάσει και των παρακάτω παραγόντων:

 

α) η  Εταιρεία διαθέτει ένα σύνολο σχέσεων με παλιούς και νέους πελάτες, οι περισσότερες των οποίων είναι μακροχρόνιες,

β) Σύμφωνα με την πολιτική της εισηγμένης  η πιστωτική έκθεση σε μεγάλους πελάτες εξασφαλίζεται μέσω διάφορων τύπων εξασφάλισης, όπως τραπεζικές εγγυήσεις και καταθέσεις μετρητών,

γ) οι μεγάλοι πελάτες της  Εταιρείας δεν αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες και λειτουργούν στην παγκόσμια αγορά.

 

Συνολικά, η MERMEREN είναι σε ισχυρή θέση, παρά το σημερινό οικονομικό περιβάλλον και διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και ρευστότητα για να εξυπηρετήσει τις λειτουργικές δραστηριότητες και το χρέος της.

Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρείας για τη διαχείριση κεφαλαίων, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας απεικονίζεται στις πιο πρόσφατες λογιστικές καταστάσεις την 30 Ιουνίου 2018. Ειδικότερα το 48.8% (30 Ιουνίου 2017: 43.3%) των εσόδων τής Εταιρείας εξαρτάται  από τέσσερεις πελάτες, δύο από την Ελλάδα και δύο από την Κίνα

 

Η παραγωγή μαρμάρου και των προϊόντων του υπόκειται σε εποχικές διακυμάνσεις. Ιστορικά, το χαμηλότερο επίπεδο παραγωγή και πωλήσεων της Εταιρείας είναι κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο κάθε έτους. Τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018 αντιστοιχούν στο 73% (πρώτο εξάμηνο του 2017: 47%) των ετησίων εσόδων γιά το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 

Να υπενθυμίσουμε ότι η ενοποιημένη κερδοφορία μετά από φόρους στις 30 Ιουνίου 2018 έφθανε τα 10,832 εκατ. ευρώ και αναμένεται στις 31/12/208 η κερδοφορία της εταιρίας να παρουσιάσει ικανοποιητική αύξηση. Τέλος να αναφέρουμε ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2018 έφθασαν τα 15,564 εκατ. ευρώ από 6,803  εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ημερομηνία του 2017.

 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ 

Τελευταία τροποποίηση στις 09:45 - 11 Δεκ 2018
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.