ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος

10:29 - 02 Μαϊ 2011 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Την αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα. Ειδικότερα, γίνονται οι εξής αλλαγές:
Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 6,75% σε 6,90%
Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών δανείων (Β.Ε.Σ.) από 5,25% σε 5,40%
Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 6,25% σε 6,40%
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 10,89% σε 11,04%
Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 15,25% σε 15,40%
Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,75% σε 14,90%

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 02/05/2011.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.