ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΤ: Εσοδα 612 εκατ. άντλησε το δημόσιο

15:31 - 29 Μαϊ 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εσοδα 612 εκατ. ευρώ περίπου αντλεί το δημόσιο από τη δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο ΧΑ, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη. Επειτα και από το placement στην ΑΤΕ, το δημόσιο έχει αντλήσει συνολικά 1.340 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 81% του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για το 2006.
Όπως δήλωσε ο υπουργός, η δημόσια εγγραφή για τη διάθεση του 34,84% του ΤΤ σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η τελική τιμή διάθεσης ορίσθηκε στα 12,50 ευρώ ανά μετοχή. Η συνδυασμένη προσφορά υπερκαλύφθηκε συνολικά 5,4 φορές περίπου. Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές, με τη συμμετοχή άνω των 124 χιλιάδων ιδιωτών επενδυτών. Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει σε δημόσια προσφορά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και είναι περίπου διπλάσιος από τον αριθμό των ιδιωτών που συμμετείχαν πέρυσι στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, που ήταν περίπου 63 χιλιάδες. Η ζήτηση από διεθνείς επενδυτές χαρακτηρίστηκε από τη συμμετοχή χαρτοφυλακίων υψηλής ποιότητας και ήταν ιδιαίτερα σημαντική, με αποτέλεσμα η διεθνής προσφορά να υπερκαλυφθεί 4,3 φορές περίπου. «Με την αναδιάρθρωση που προηγήθηκε και την επιτυχημένη αποκρατικοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η οποία σημειωτέον υλοποιήθηκε σε μία δύσκολη διεθνή χρηματιστηριακή συγκυρία, πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού που προωθεί η κυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη τόσο των εγχώριων, όσο και των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της οικονομίας και στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Με την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση που προηγήθηκε της εισαγωγής των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Χ.Α., αντλήθηκε επιπλέον από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου με τη μορφή επιστροφής πλεονάζουσας ρευστότητας. Έτσι, τα συνολικά έσοδα που άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την εισαγωγή των μετοχών του στο Χ.Α. ανέρχονται περίπου σε 1.012 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω έσοδα, σε συνδυασμό με έσοδα ύψους 328 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την επιτυχημένη διάθεση ποσοστού 7,18% της Αγροτικής Τράπεζας, ανέρχονται σε 1.340 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 81% του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για το 2006. Το ποσό αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του δημοσίου χρέους», δήλωσε ο κ. Αλογοσκούφης.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.