ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Marfin Popular Bank: Παραιτήθηκε ο κ. Η. Κουνάδης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος

15:39 - 11 Νοε 2011 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ο κ. Ηρακλής Κουνάδης, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ως Country Manager των δραστηριοτήτων της Marfin Popular Bank στην Ελλάδα παραιτήθηκε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο κ. Παναγιώτης Κουννής, αν/της διευθύνων σύμβουλος ομίλου & υπεύθυνος Εργασιών Κύπρου, αναλαμβάνει επιπρόσθετα προς τα υφιστάμενα καθήκοντα του και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Εργασιών του Υποκαταστήματος Ελλάδος.

Το διοικητικό συμβούλιο της Marfin Popular Bank ευχαριστεί τον κ. Η. Κουνάδη για την άνω των έντεκα ετών συμβολή του στην ανάπτυξη και εδραίωση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος ως της μεγαλύτερης εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (τόσο στις μετοχές όσο και στα παράγωγα) για σειρά ετών, όπως και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των εργασιών του Υποκαταστήματος Ελλάδος τα τελευταία δύο έτη.

Η νέα δομή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ταχύτερη ενοποίηση των εργασιών του Ομίλου, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να προάγει περαιτέρω την δημιουργία συνεργειών καθώς και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.