ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τράπεζα της Ελλάδας: Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων τον Ιούλιο

16:08 - 03 Σεπ 2013 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πτώση επιτοκίων στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων.

1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Πτώση παρουσίασε, τον Ιούλιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,29 εκατοστιαίες μονάδες 

Όσον αφορά στις καταθέσεις, αύξηση κατά 6 μονάδες βάσης παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, που διαμορφώθηκε στο 0,47% τον Ιούλιο του 2013, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,46%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 41 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,48%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, τον Ιούλιο του 2013, στο 2,26%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούλιο του 2013, στο 14,64%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 87 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,50%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,53%. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν πτώση κατά 13 μονάδες βάσης στο 7,13% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, πτώση κατά 14 μονάδες βάσης στο 6,08% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και πτώση κατά 29 μονάδες βάσης στο 5,72% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,85%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούλιο του 2013, στο 5,55%.

pinakas1 1

2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Πτώση παρουσίασε, τον Ιούλιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Tο επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στις 3,16 εκατοστιαίες μονάδες .

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2013, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 16 μονάδες βάσης στο 4.05%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,66%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 3,14% και 5,99% αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 4,65%.

Τον Ιούλιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 2,58%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,74%.

pinakas2 2

Τελευταία τροποποίηση στις 16:48 - 03 Σεπ 2013
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.