ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θετικές εξελίξεις και αυτόνομη πορεία για την Attica Bank

16:21 - 27 Μαϊ 2014 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
"Η Attica Bank θα τα καταφέρει και πάλι και θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της", τόνισαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας, Ιωάννης Γαμβρίλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γκίκας Μάναλης, και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποίησε, την Τρίτη, η Attica Bank για την ενημέρωση των οικονομικών αναλυτών, ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης.

Επεσήμαναν δε ότι, "στόχος είναι ο βασικός μέτοχος ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, να πλαισιωθεί τόσο από στρατηγικό επενδυτή καθώς και από επενδυτές από την ελεύθερη αγορά".

 

Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων, είναι τα παρακάτω:

 

Στοιχεία χρήσης 2013 - Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα

Παρά τη ζημιογόνο χρήση (το 2013 ζημιές μετά από φόρους 112.3 εκ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση) πρέπει να τονιστούν οι εξής θετικές εξελίξεις για την Τράπεζα:

 

-Ετήσια αύξηση καταθέσεων: 13,5% (διάγραμμα 1).

diagrama270514

 

- Ετήσια αύξηση καθαρών επιτοκιακών εσόδων: +9,9%

 

- Ετήσια αύξηση δανείων: + 3,7%

 

- Ετήσια αύξηση ενεργητικού: + 4%

 

- Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Tier I : 11,4%

 

- Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 12%

 

- Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, Δεκ. 2013: 26,6% . Αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος: περίπου 31,7% (βλ.διάγραμμα 2).

diagram2705214

- Δείκτης δανεισμού από ΕΚΤ και ELA (% του Ενεργητικού): 3,69%.

 

Λοιπά ποιοτικά στοιχεία

  • Επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση.
  • Συνέχιση της συνετής πολιτικής δημιουργίας προβλέψεων για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (αύξηση σωρευμένων προβλέψεων κατά 20,6% σε ετήσια βάση).
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.