ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εσωτερική μεταβίβαση της Πειραιώς τα πακέτα στην Κύπρου

11:54 - 10 Νοε 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων της προχώρησε η τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά τη μετοχή της τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, συνδεδεμένα funds με την Πειραιώς, μεταβίβασαν τις μετοχές τους στην Πειραιώς, στην τιμή κτήσης.  Συνολικά διακινήθηκε το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Κύπρου.

Σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς, τα ελεγχόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα Capital Investments & Finance S.A., Maples Invest & Holding S.A., Margetson Invest & Finance S.A. και Vitria Investments S.A., της μεταβίβασαν σήμερα συνολικά 19.922.098 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου που κατείχαν. Κατόπιν των παραπάνω ενδο-ομιλικών συναλλαγών, η άμεση και έμμεση συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου παραμένει αμετάβλητη και ανέρχεται συνολικά σε 44.686.199 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 8,13% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό πέρασε με τη μοργή 4 πακέτων που αφορούσαν 4.778.269 μετοχές στην τιμή των 7,46 ευρώ, 5. 254.610 στην τιμή των 7,52 ευρώ, 4.944.219 μετοχές στην τιμή των 6,78 ευρώ και 4.945.000 στην τιμή των 7,52 ευρώ.

Π. Λεωτσάκος

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.