ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank: Στο 9,86% το ποσοστό της Credit Agricole

19:50 - 08 Δεκ 2015 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στο 9,86% διαμορφώνεται το ποσοστό που κατέχει η Credit Agricole επί των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το ΤΧΣ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Ειδικότερα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως της CREDIT AGRICOLE SA την 7.12.2015, η τελευταία κατέχει από 3.12.2015 έμμεσα συνολικά 134.899.986 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων 134.881.186 δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα από την CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE COMPANY, που αντιστοιχούν σε ισάριθμές κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές επί των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, ήτοι ποσοστό 9,86% αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το ΤΧΣ.

Η CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE COMPANY ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την CREDIT AGRICOLE SΑ.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.