ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Εθνική αποπληρώνει σήμερα τα CoCos

10:31 - 15 Δεκ 2016 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τα 2 δισ. ευρώ των CoCos αποπληρώνει σήμερα στο Δημόσιο η Εθνική Τράπεζα, καθώς και τους τόκους που έχουν τρέξει από τις 9 Δεκεμβρίου, όταν πλήρωσε το ποσό των 160 εκατ. ευρώ για το κουπόνι των ομολόγων, αποπληρώνοντας έτσι την ενίσχυση που έλαβε από αυτό κατά την ανακεφαλαιοποίησή της τον Δεκέμβριο του 2015.

Η αποπληρωμή των CoCos ήταν ένας από τους στόχους της διοίκησης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank και την επακόλουθη ενίσχυσή της με ρευστότητα ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

 

Η τράπεζα πήρε το πράσινο φως για την πρόωρη εξόφληση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου του στις 8 Δεκεμβρίου καθώς διαθέτει δείκτη Common Equity Tier I 16,9% χωρίς τα CoCos.

 

Να σημειωθεί ότι η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την δρομολογημένη απομόχλευση από τις τραπεζικές δραστηριότητες εξωτερικού και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.