ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόγραμμα υπερανάληψης από την Alpha Bank

11:39 - 11 Απρ 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Alpha Bank, από την 7 Απριλίου 2006, προσφέρει άλλο ένα πρωτοποριακό προϊόν, το νέο Πρόγραμμα Υπερανάληψης "Alpha Επιπλέον", με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους.
Πρόκειται για ένα ανακυκλούμενο όριο, το οποίο συνδέεται με τον καταθετικό λογαριασμό Alpha 100 και προστίθεται στο διαθέσιμο υπόλοιπό του. Με την απόκτηση του "Alpha Επιπλέον" ο πελάτης επωφελείται από: · τη δυνατότητα να έχει "επιπλέον" χρήματα στον λογαριασμό του, · τη διαθεσιμότητα μετρητών για την αυτόματη πληρωμή των μηνιαίων λογαριασμών του, μέσω Παγίων Εντολών, · την ανάληψη επιπλέον μετρητών με τον πιο οικονομικό τρόπο! Το προνομιακό επιτόκιο του προγράμματος υπολογίζεται μόνο για το ποσό και το διάστημα που ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει το όριό του. Η χρέωση των τόκων γίνεται κάθε εξάμηνο μέσω του καταθετικού του λογαριασμού. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης χρειάζεται επιπλέον Ευρώ 300 από τον τραπεζικό λογαριασμό του για 10 ημέρες, μπορεί να κάνει υπερανάληψη με χρέωση μόνο Ευρώ 1 για αυτό το χρονικό διάστημα. Οι πελάτες με μισθοδοσία σε λογαριασμό Alpha 100 δικαιούνται έκπτωση 2% στο ισχύον επιτόκιο του "Alpha Επιπλέον".
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.